Masonluğun Alt Yapısı

Masonluğun Alt Yapısı Atatürkçülük (Kemalizm) 

Atatürk, Müslüman halkların masonluğa öfkesini biliyordu, Atatürk’e göre Anadolu topraklarında Masonluk, ancak ‘Atatürkçülük’ adı altında yaşayabilirdi. Bütün Atatürk izleri ve devrimler masonik içeriklidir. Atatürk, masonik ilkeleri ve özü, masonik usul ve şekillere feda ettirmeyecek kadar kararlı bir masondu. Bu yüzden Atatürk, mason localarının usul ve şekillerini, ikinci plana atarak ; Masonik öz olan Atatürkçülüğü Anadolu’ya benimsetmek hedefindeydi. Atatürkçü militanlara belirtelim ki ; Masonluk kitleleri yönlendirmede ‘kurtarıcı’ psikolojisinden yararlanmaktadır. Bir ülkeyi anlaşmalı olarak 3-5 tane mason kontrolündeki ülke ile istila etmekte, halkı baskı, zülm, ekonomik buhran vs. ile iyice bezdirdikten sonra, yine mason bir şahsı ‘kurtarıcı’ olarak ortaya çıkarmaktadır. İstilacı ülkeler çıkarılması imkansız olduğu halde, daha önce anlaşmalı olduğu için, kendiliklerinden o ülkeyi terk etmektedirler. Bu şahıs vasıtasıyla düşmanı yurttan attığına, ekonomik refaha ulaştığına inanan halk, şahsa tam manası ile sahip çıkmakta, onu ‘kurtarıcı’ olarak kabul edip, onun her istediğini kolayca kabul etmektedir. Böylece masonik prensipler o ülkeye kolayca ve tam manası ile yerleşmektedir. Bu yöntem masonların klasik ve çok kullandıkları yöntemdir. Kolombiya’da Simon Bolivar, Amerika’da George Washington ve Türkiye’de ‘Tanrı Türk (!) Atatürk’ vd. Atatürk, halkın tepkisini çekmemek için ve Masonik yaşam olan Atatürkçülüğü ülkede hakim konuma getirmek için mason olduğunu gizlemiştir.
Yorum Gönder