Hilafet savunuculuğu

İsmet İnönü; Kanımızın son damlasına kadar Hilâfeti tutup, yaşatacağız. 

İsmet İnönü'nün 17 Kasım 1922’de Lozanda kabul ettiği: “Müslim Standart” gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seyyid Abdülkayyum Malik’e bütün dünyaya duyurulmak isteği ile verdiği beyanat

KAYNAK;
Feridun KANDEMIR, Hatıraları ve Söyledikleriyle Rauf ORBAY, s. 96 İstanbul, 1965 Kadir MISIROÖLU, Lozan Zaferi Hezimet mi? Sebil Yayınları c. 1 s. 238


Kamal Ataturk ; Halifelik bizim için Alemi İslam nazarında fevkâlâde takviye edici bir meseledir

Hilafet savunuculuğunu yapan İsmet İnönü gibi, 18.11.1922 tarihli TBMM Gizli Celsesinin 140. birleşiminin saat 4.18 sonrası başlayan 5. celsesinde de Atatürk çok açık bir dille: “Halifelik bizim için Alemi İslam nazarında fevkâlâde takviye edici bir meseledir” demiştir.Yorum Gönder