Diyanet Başkanının Tepesinde M. Kemal Portresi

Mehmet Şevket Eygi
Diyanet Başkanının Tepesinde M. Kemal Portresi
Diyanet İşleri Başkanının çalışma odasına Atatürk portresi, 1950’lerin sonuna doğru, zamanın Başbakanlık müsteşarı Farmason Üstad-ı Âzam’ı Ahmet Salih Korur tarafından astırılmıştır.
Geçen gün Diyanet Başkanının, bürosunda otururken çekilmiş bir fotoğrafını gördüm. M. Kemal portresi tepesinde duruyordu.
Ülkemizin demokratikleşme sancıları geçirdiği bu devirde artık bu portre kaldırılmalıdır .
Bu konudaki gerekçelerim şunlardır:
1. İslam dini tasvire, surete izin vermez.
2. Diyanet Başkanının tepesinde bir levha olacaksa bu, sanatlı bir hatla yazılmış ve tezhiplenmiş bir Kelime-i Tevhid levhası olabilir.
3. Yahut bir âyet veya bir hadîs levhası.
4. Mesela: İnne’d-Dine ‘indAllah’il-İs lam ayeti…
5. M. Kemal Paşa zamanında din konusunda radikal reformlar yapılmış, İslam Medreseleri kaldırılmış, Tasavvuf tekkeleri kapatılmış, Halife kovulmuş, Ezan Türkçe okutulmuş, Arapça okuyanlar ağır şekilde cezalandırılmış , temel insan haklarının birincisi olan din ve vicdan hürriyeti kısıtlanmıştır.
6. Laik bir rejimin, dinî bir makama portre astırması din hürriyeti ile kabil-i te’lif değildir.
7. M. Kemal Paşa sağlığında, Diyanet Başkanının tepesine kendi portresini astırtmamıştı. Böyle bir şeyi Millî Şef İsmet Paşa da yapmamıştı. Onların yapmadığı bir işi yapmak, gayretkeşlikten başka bir şey değildir.
8. Laik Fransa’da Katolik, Protestan, Musevî ve Müslüman din kurumlarının başkanlarının veya müdürlerinin tepesinde mesela General de Gaulle veya Napoleon Bonaparte’nin veya başka bir büyüğün portreleri asılı değilse, bizde de Diyanet Başkanının tepesinde M. Kemal portresi asılı olmamalıdır.
Bendenizin bu çok haklı tenkit ve isteğime itiraz edecekler olabilir. Yaygara kopartmasınlar ve lütfen gerekçelerini açıkça yazılı olarak beyan etsinler.
M. Kemal bir İslam büyüğü değildir.
Diyanet Başkanının tepesine Resulullah Muhammed Mustafanın (Salat ve selam olsun ona) ismi yazılı bir levha asılmıyor da, niçin, dindar olmayan laik bir ünlünün fotoğrafı asılıyor?
Diyanet Başkanının tepesindeki bu portre laikliğe aykırıdır.

Pazar, Haziran 9, 2013Yorum Gönder