Kemalizm, Türk ün dinidir.

“Kemalizm Dini” ve M.Kemal’in Peygamberliği Meselesi

Andrew Anthony diyor ki;

“Atatürk’ün ölümünden bu yana Kemalist felsefe devletin ‘yarı dini’, Atatürk de onun tartışılmaz peygamberi haline geldi.” 

Kaynak;(Andrew Anthony, The Observer, İngiltere, Mayıs, 2007)

Andrew Anthony bu düşüncesinde abartılı olduğu düşünülebilir mi dersiniz?

M.Kemal’in ölümünün altıncı yılında basılan Türkçe Sözlük’te de “din” sözcüğü için şöyle yazılıyordu;
“Din; İnanılıp çok bağlanılan fikir veya ülkü. "Kemalizm", Türk’ün dinidir.”

Kaynak; (Türkçe Sözlük, I.Cumhuriyet Basımevi, İst. 1944, s.153. Süleymaniye Kitaplığı, 702 kayıt nolu kitap)Yorum Gönder