İsrailliler İngiliz General Allenby yi niçin sever?İsrailliler İngiliz General Allenby'yi niçin sever?

İsraillilerin General Allenby sevgisi, İsrail devletini kuran İngilizlere duydukları minnetin sonucudur..

Tel Aviv’e gidenler, ana caddesi Allenby Street’i görmüşlerdir..
İsrail yönetimi, başkentin ana caddesine Kudüs Fatih’i İngiliz General Edmund Henry Hynman Allenby’nin adını niçin verdi acaba?
İsrail ile Ürdün arasında akan Şeria Nehri üzerindeki geçiş noktasında bulunan köprünün adı da Allenby Köprüsü’dür.
Bu yazımda, İsraillilerin General Allenby sevgisi üzerinde duracağım.

GENERAL ALLENBY

Tarihle ilgilenenler elbette bilir, İngiliz General Edmund Henry Hynman Allenby’nin kim olduğunu: 23 Nisan 1861 doğumlu İngiliz mareşali Allenby, Sandhurst'deki Kraliyet Askeri Okulu'nda eğitim gördü. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin ve Suriye'deki İngiliz harekâtını yönetti. 9 Aralık 1917'de Kudüs'ü zapt ederek "Kudüs Fatihi" ünvanını aldı. Böylece Kudüs, 730 yıl sonra yeniden Hıristiyanların eline geçti. General Allenby, Kudüs’ün dini kimliğine saygı ifadesi olarak yaya girdi. İki gün sonra, 11 Aralık’ta Selahaddin Eyyubi’nin mezarını ziyaret eden Allenby, bir ayağını Selahaddin Eyyubi’nin mezarın üzerine koydu ve büyük bir kinle şöyle dedi: ‘Kalk Selahaddin! Biz yine geldik!’

Artık ‘Kudüs Fatihi’ ünvanını taşıyan mağrur İngiliz General Allenby, böylece 1192 Ekim’inde Selahaddin Eyyübi’nin önünde darmadağın olan İngiliz kralı 1. Richard’ın (Aslan Yürekli Rişard) intikamını almış olmaktaydı..

15 Eylül 1918'de “Bakü Muharebesi” sonucunda Azerbaycan Osmanlı hakimiyetine girdikten bir gün sonra, 16 Eylül 1918'de yeniden saldırıya geçen Allenby, 19 Eylül'de Megiddo (Mecidiye)'de Mareşal Liman von Sanders kumandasında iki ordudan oluşan Osmanlı Yıldırım Orduları Grubu'nu tamamen tahrip edip Nablus Hezimeti’ne uğratarak büyük bir zafer kazandı.

Osmanlı İmparatorluğu, istifa eden Liman von Sanders'in yerine 23 Eylül 1918'de Mustafa Kemal Paşa tayin etti ama 1 Ekim'de Şam, 16 Ekim'de Humus ve 25 Ekim'de Halep İngilizlerin eline geçti. 8 Ekim 1918'de ateşkes talep eden Osmanlı’nın isteği 30 Ekim'de kabul edilerek, 31 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı.

Tam üç ay sonra, Şubat 1919’da İngiliz General Edmund Henry Hynman Allenby’i bu kez İstanbul’da görmekteyiz. İşgal orduları komutanı olarak beyaz bir at üstünde İstanbul’a girer. General Allenby, yine büyük bir kinle İstanbul’a beyaz bir at üstünde girerek sözde Fatih Sultan Mehmed’e cevap vermiş olmaktaydı.

1919-1925 arasında Mısır Yüksek Komiseri olarak görev yapan General Allenby, siyasi karışıklık içinde ülkeye yön vermeyi başardı. Böylece Mısır'ın 1922'de bağımsız bir devlet olarak tanınmasında etkili oldu. General Allenby İngilizlerin Ortadoğu politikalarını belirlemiştir; Ekim 1919'da “Vikont” unvanını aldı.

CEPHE ÜLKESİ: İSRAİL

İkinci Dünya Savaşı sonunda, 14 Mayıs 1948’de İngilizlerin BM’deki çabalarıyla İsrail Devleti’nin kuruluşu ilan edildi. İngilizler, Filistin topraklarını Yahudilere adeta hediye etti.

Yahudiler devlet kurma çalışmalarına 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamışlardı. Arz-ı Mev’ut (Vadedilmiş Topraklar) üzerine devlet kurma çalışmaları ilk önce İngiltere’de görüldü. İngiliz hükümeti, 1848’de bir genelgeyle Filistin’deki konsoloslarını, Yahudilerin himayesine verdi.

Yahudi faaliyetlerinin merkezi, 1870’te İngiltere’den Rusya’ya geçti. Siyonist hareketlerin başına geçen Theodor Herzl, Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için Rusya’ya ve Osmanlı’ya dönük birçok çalışmalarda bulundu. Herzl, İngiltere gibi güçlü bir devleti arkasına alarak, gayesine ulaşma çabasındaydı. Daha doğrusu Theodor Herzl İngilizler’e çalıştı..

İsrail devleti, dünya gücü haline gelen İngiltere’nin Osmanlı’yı yıkma çalışmaları içinde oluşturduğu bir projedir.. Amerika da İngilizlerin Ortadoğu’da bir ileri karakol olarak kurduğu İsrail devletini aynı amaçla kullanıyor..

Yahudiler, dünya gücü İngiltere’ye dayanarak İsrail devletini kurdular. İsrail bugün varlığını yine bir dünya gücü olan ABD’ye dayanarak sürdürmeye çalışıyor.. İsrail, dünya güçlerine İslam düşmanlığıyla yaranmaya çalışıyor.

İsraillilerin General Allenby sevgisi, İsrail devletini kuran İngilizlere duydukları minnetin sonucudur.. Allenby sevgisi, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı’nın himayesinin devamını sağlama amacını da ortaya koymaktadır.

Mustafa Yürekli - Haber 7
Yorum Gönder