Atatürk ün MAL varligi okuyun pek bir sey yok

Altında Atatürk’ün İmzası Olan


İsmet İnönü’nün 12 Haziran 1937 Cumartesi Günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekillerine Okuduğu, Altında Atatürk’ün İmzası Olan, Ölümden Sonra Devlete Bıraktığı Mal Varlığı (coluk yok cocuk yok)

(Meclis Zabtı: Devre 5, Cilt 19, İştima 2, 75.İntikat)

ÇİFTLİKLER

-Ankara Orman Çiftliği
-Yağmur Baba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakırlar Çiftliklerinden vucüd bulmuş orman Çiftliği
-Yalova, Millet ve Balçacı Çiftlikleri
-Silifke de Tekir ve Şovalye Çiftlikleri
-Dört yolda Portakal bahçesiyle Karabasamak Çiftliği
-Tarsusta Piloğlu Çiftliği
-582 çeşitli meyve bahçeleri
-700 dönüm fidanlıklar; buralarda meyveli ve meyvesiz muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde 650.000 fidan vardır.
-400 dönüm Amerika Asma Çiftliği; burada 560.000 kök bağ çubuğu vardır.
-220 dönüm bağ vardır. Burada 58.000 bağ omcası vardır.
-375 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeye elverişli bahçe vardır.
-220 dönüm 6.600 ağaçlı zeytinlik vardır.
-17 dönümlük 1.604 ağaçlı portakallık vardır.
-15 dönüm kuşkonmazlık
-100 dönüm park ve bahçe
-2.650 dönüm çayır ve yoncalık
-1.450 dönüm yeni tesis edilmiş orman
-148.000 dönüm Kabili Ziraat ve Arazi ve Mezralar
-154.729 (yüzellidörtbinyediyüzellidokuz) dönüm arazi

BİNA VE TESİSAT


-45 adet büyük ve küçük idare binası ve ikametgah ve bütün mefruşat ve demir başlarıyla beraber
-7 adet 15.000 tavukluk ağıl.
-6 adet Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen madrılar.
-8 adet at ve sığırlara mahsus ahır.
-7 adet umumi ambar. 4 adet samanlık ve otluk.
-6 adet Hangar ve Sundurma.
-4 adet lokanta, gazino eğlence yerleri ve lunapark.
-2 adet çeşitli imalat yapan fırın.
-2 adet çiçek ve tenzinat ve nebat yetirtirmeye mahsus sera.
-51 adet bina.

FABRİKA VE İMALATHANELER

-Bira Fabrikası: Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette bütün meştemülatı ve bütün işletme levazımı ve tedavil kıymetlerle beraber.
-Malt Fabrikası: Senede 7.000 hektolitre biraya kafi gelebilecek miktarda malt imaline kabiliyetli bütün müştemülatı ve bütün işletme levazımı ile beraber.
-Buz Fabrikaları: Günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde bütün meştemilat ve işletme levazımı ile beraber.
-Soda ve Gazoz Fabrikası: Günde 3.000 soda yapma kabiliyetine sahip bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
-Deri Fabrikası: Senede 14.000 çeşitli deri imaline elverişli bütnü müştemilatı ve tedavil kıymetleriyle beraber.
-Ziraat aletleri ve Demir Fabrikası.
-Biri Ankara da Diğeri Yalova da olmak üzere 2 modern süt Fabrikası: Her ikisi yüzde ayrı ayrı 15.000 pastörize süt ve 1.000 kilo tereyagı işleme kabiliyetine sahiptir. Bunlarda bütün müştemilat ve işletme levazımı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
-Biri Ankara da biri Yalova da iki vasi yoğurt imalathanesi.
-Şarap imalathanesi: Yılda 80.000 litre şarap imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
-2 taşlı elektrikle işler bir değirmen: Bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
-İstanbul da bulunan bir Çeltik Fabrikasının %40 hissesi.
-Biri orman çiftliğinin diğeri tekir çiftliğinin olmak üzere her biri 15.000’er kilo kaşar, 1.000 teneke beyaz peynir, 600 teneke tuzlu yağ yapmaya elverişli 2 imalathane bütün işletme levazımatıyla beraber.
-Umumi tesisat biri Ankara’da diğeri kurulu 2 tavuk çiftliği.
-Yalova’daki çiftliklerde 2 hususi iskele ve liman tesisatı.
-3’ü Ankara’da 2’si İstanbul’da 5 satış mağazasının bütün tesisatı ve demir başları.

(Not: Atatürk’den yaklaşık 310.258 (Üçyüzonbinikiyüzellisekizbin) dönüm arazi kalmış olup liste bütün malvarlığını kapsamamaktadır.)


E-mail atarak kaynak soran putperest uc kelimey GOOGLE icine yazip aratsan cevabini TOKAT CARPAR GiBi  bulacaksin hatta buradan yazilandan daha fazlasi var.

www.tarihimiz.info


Yorum Gönder