İslam ülkelerinde Batılılaşma hareketleri sonucunda yeni bir nesil ortaya çıktı.

İslam ülkelerinde Batılılaşma 
hareketleri sonucunda bir nesil ortaya 
çıktı. 

Bu nesil İslam Dini'nin hukuk 
kısmını reddediyor, inkar ederek, çirkin 
görerek atıyor. 

Bunun yerine insan
elinden çıkma kanunları kabul ediyorlar. Bunun adına da “laiklik”
veya yanlış da olsa “sekülerleşme”
diyorlar.

Şimdi bu kesim batıl rejimlerin
ve pozitivist, tanrı tanımaz, din dışı
eğitimin sayesinde azımsanmayacak
kadar bir sayıya ulaştılar. İnanmayan araştırsın, biz burada
yıllardır yazıyoruz;

İslam bölünme,
parçalanma kabul etmez. Kur’anın bir
kısmını alıp bir kısmini almama yetkisi
yoktur insanda.

Ya dinin tamamını alır,
kabul ve tasdik eder, “Müslüman” olur. Ya da bir kısmını almaz, beğenmez,
reddeder, o zaman da “kafir” olur.
İnanmayan açsın ilmihal kitaplarını,
okusun. Veya güvendikleri bir alime
sorsun.

Şimdi İslam dini dört bölümden
meydana gelir:
1- İman 2- İbadet 3-
Hukuk, yani şeriat, 4- Ahlak.

Şimdi bir kişi bunların tamamına iman
eder, tasdik ederse, Müslümandır.

Bir
veya birkaç bölümüne iman eder,
diğerlerini reddederse, mesela İslam’ın
hukuk, fıkıh, muamelat, helal haram da
denilen “Şeriat”ını tasdik edip kabullenmezse, yani reddederse,
kesinlikle dinden çıkar, mürted, yani
kafir olur.

Şimdi Batıdan tercüme edilen ve ya
yetkililerin yaptığı din dışı hukuku
İslam kabul etmez. Bir Müslümanın da
kabul etmemesi gerekir.

Ama şartlar
onu zorlarsa, zorlama bitinceye kadar
pasif direniş, sivil itaatsizlik yapabilir. Ama dahilde isyan çıkarmaz, kan
dökmez..

Burdan şuraya gelmek istiyorum;
Batılıların müdahalesi ile oluşan
hükümetlerin politikalarıyla İslam
dünyasında sayıları gittikçe artan bir
laik, seküler, liberal kesim vardır.

Bunlar dinden çıktıklarını, kafir olduklarını bilmezler. Hatta kendilerine
“kafir” desen belki üzülür, karşı
çıkarlar. Ama Müslümanlarla ve din ile
alay etmekten, onların dini yaşama
talepleriyle dalga geçmek ve en tabii
haklarını engellemekten de vaz geçmezler.

İçki içmeyi, zina etmeyi,
namahremlerin dans etmesini,
tesettürsüzlüğü çirkin görmezler.
Görenleri de aşağılarlar. Bütün bunlara
rağmen, hala kendilerini “Müslüman”
sayarlar.

Şimdi Batı dünyası bunların
arkalarındadır. Batılı devlet ve başta
ordu olmak üzere devlet kurumları
bunların yanındadır.

Batı, gerçek
Müslümanların iş başına gelmesini
istemez. O zaman onlar cidden kendilerine rakip olacak ve
sömürülerine karşı çıkacaktır.

İşte bu yüzden Mısır’da darbeyi
desteklerler. Suriye’de muhalefeti
desteklemez, Esed’e dolaylı dolaysız
destek verirler. Neden mi? Çünkü o zaman İhvan-ı Müslimin
iktidar olur. Laiklik ve Batılılaşma
politikaları biter.

Ey Müslümanlar! Verilen bir iman küfür
savaşıdır. Küfrün taraftarlarının kafaları
nettir.

Ama görüyoruz ki
Müslümanların kafaları net değil, çok
karışıktır. Bunun altında yatan ise
cehalettir.

Öyleyse en önemli ödev, cehaleti ilim ve
imanla gidermek ve gerçek bir
Müslüman olarak netlik kazanmaktır.
Sonra da o kimliğin gereğini ihlasla
yapmaktır.

Bunu yapamadığımız sürece
vay bizim başımıza gelenler!

Mısır’lı Müslümanlara sabır ve itidal
diliyorum. Öfkeye kapılmadan hidayet
ve istikameti iyi tayin edebilirler
inşallah..

CEMAL NAR             

Yorum Gönder