Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber


Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... 
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
"Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın. 
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... 
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb. 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber. 

Mehmed Akif Ersoy


Yorum Gönder