Memleket de 2013

Birkaç Konu
1. Sabiha Gökçen Havaalanında bir grup ilerici, çağdaş, Atatürkçü, laik kadın yolcunun bilet kontrolü yapılacak… Kadınlar, kontrolü yapacak memurun başı kapalı bir hanım olduğunu görünce tepki gösteriyorlar, onun önündeki kuyruğu aynı işi yapan erkek memurun önüne kaydırıyorlar… Bağnazlık, zararlı hassasiyet, iç barışı darbeleyen bir ayırım… Teessüfler!..
2. Duyduğuma göre (…..’te) kadrolaşan Mason Afganici, Fazlurrahmancı, mezhepsiz, bazısı Kemalist, İslam Feministi, reformcu, modernist, dinde yenilik taraftarı, Sünneti hafife alan, hadisleri AB standartlarına göre ayıklayan, bazısı Mutezile mezhebi mensubu bir grup, önümüzdeki mübarek Ramazan ayında, Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığına aykırı olarak camilerde Feminizm etkinlikleri, tahrikleri, nümayişleri yapacakmış. Bu konuda Sünnî Müslümanların uyanık olmaları ve tedbir almaları gerekir.

3. Bu Ramazan da, geçen Ramazanlarda olduğu gibi bazı belediyelerin ve kuruluşların İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına aykırı birtakım şenlikler ve etkinlikler yapamamaları için şimdiden tedbir alınmalı ve ilgililer, sorumlular uyarılmalıdır. Geçen yıllarda Feshanede ve başka mekanlarda kadın erkek karışık, çalgılı, laubali, rüküş eğlenceler tertiplenmişti. Dinimizin ve Şeriatimizin ayıp ve günah kabul ettiği bu gibi bayağılıklara ve beyinsizliklere düşülmemelidir.
4. Ramazanda lüks, içkili, İslamî ölçülere göre günah mekanı beş yaldızlı mekanlarda israflı, ihtişamlı, debdebeli, gururlu, gösterişli, patrikli, papazlı, zangoçlu, pastörlü, monsenyörlü iftar ziyafetleri tertiplenmemesi konusunda da şimdiden yeterli sayıda Müslüman tarafından ilgililere etkili uyarılar yapılmalıdır.
5. Suriye iç savaşı konusunda ufukta bir çözüm görülmüyor. BOP planlarına göre, Suriyedeki savaş uzatılacak, ülkenin Bosna-Hersek gibi birbirinden kopuk üç veya dört parçaya ayrılması sağlanacaktır. Sünniler… Nusayrîler… Dürziler… Ne ABD, ne AB, ne İsrail ve Siyonistler, ne Katolik Haçlılar, ne Evangelistler Suriyede bir İslam devletine izin verirler. Suriye’nin Sünnî Müslümanları da maalesef bölünmüş vaziyettedir. Orada selefî bir rejim kurulduğu takdirde ilk işinin türbeleri yıkmak ve Vehhabiliği hakim kılmak olacağından kimsenin şüphesi olmasın.
6. Arakan Müslümanları yakılarak öldürülüyor… Fanatik Budistler Müslümanlara hiç merhamet etmiyor… Komşu Bangladeş’e kaçan Müslümanların durumu içler acısıdır. Ölüm, açlık, sefalet, hastalık oralarda kol geziyor. Biz Türkiye Müslümanları kısa bir müddet Arakan edebiyatı yaptık ve sonra onları unuttuk. İslam dünyasının başında bir Halife olmazsa, Müslümanlar birbirlerine doğru dürüst yardım edemezler.
7. Diktatör Zeynel Âbidin’den sonra Tunusta sular durulmadı. Gemi azıya alan Selefiler buldozerlerle evliyaullah türbelerini yıktılar. BOP planları orada da sinsice ve şeytanî şekilde uygulanıyor. Aman huzurlu bir rejim kurulmasın… Aman iç barış sağlanmasın… Aman Müslümanlar birbirleriyle boğazlaşsın…
8. Uzmanlar arada bir, yaklaşan İstanbul ve Marmara depreminden bahs ediyor, uyarıyorlar… Gazeteler ve televizyonlar hemen haber yapıyor. Bir iki yorum… Sonra eski tas eski hamam… Zelzele olursa en az yüz bin bina yıkılacakmış… Kaç kişi ölecekmiş?... Birileri kırk bin diyor. Yahu yüz bin bina yıkılırsa maalesef kırk bin değil 400 bin insan ölebilir… Bunları gömecek arazi de bırakmadılar. Her yere siteler, AVM’ler, gökdelenler yaptılar… Depremle birlikte tsunami de olabilirmiş… Yirmi bin yerde yangın çıkacağı tahmin ediliyor. Şehirde evleri yıkılanların çadır kurup barınabileceği alan da kalmadı.
9. Müstehcen, ahlaksız, rezil yayınlar bütün hızıyla devam ediyor. Bazı gazeteler ve tv’ler şehvet, seks medyası haline geldi. Müslüman çoğunluk buna kanıksadı.
10. İstanbulda Aksaray Horhor taraflarında, güneyimizdeki bir ülkeden gelen bazı bedbaht kadınlar fuhuş yapıyormuş. Devlet, zabıta, yargı bunları görmüyor mu? Her yer dijital kameralarla dolu. Niçin müdahale edilmiyor?

Mehmet Şevket Eygi 2013