İftarın en önemli âdâbı yemeğe başlamadan önce Allah’a şükredip dua etmektir.

İftar Âdâbı ve İftar İkrâmı

Ramazan ayının en heyecanlı anlarını sahur ve iftar vakitleri oluşturur ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu heyecanı hem kendisi yaşamış, hem de, ashabına tavsiye etmiştir. İftar ve sahur ya¬pılmasını emrederken de, iftarsız ve sahursuz tutulacak oruçlardan ümmetini sakındırmıştır.

İftarın en önemli âdâbı yemeğe başlamadan önce Allah’a şükredip dua etmektir.

Allah Resûlü, sırf Allah rızası için bu dünyada kendisine mübah kılınan pek çok insanî lezzet ve zevkten uzak duran Müslüman’ın iftar vaktinde yapacağı duanın kabul olunacağını müjdelemektedir. Müslümanları iftar duasına “Oruçlunun iftar anında reddedilmeyecekbir duası vardır,” (İbn Mace, Siyam: 48) buyurarak, teşvik eden Efendimiz, bizzat kendileri, duruma göre iftar duasını uzatmış, duruma göre ise yalnızca “Bismillah! Elhamduli’llah!” (Besmele ve Hamd) ile bu duayı kısa tutmuştur.


Yorum Gönder