İslam'da Hükümlerin Esasları Kitap Sunnet Icma Kiyas


Bir kardeşimizin emeği ile hazırlanan bir taslaktır..

Okumanızı tavsiye ederim...


İslam'da Hükümlerin Esasları

İslam'da hükümlerin dört ana kaynağı vardır, bunlara edille-i şer'iyye denir:

1) Kitap: Allah Teala tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy yoluyla 23 senede indirilen ve bize kadar tevatüren gelen Nazmı Celil'dir. Allah'tan nasıl indirilmişse, günümüze kadar da öyle gelmiştir. Hiçbir harfi değişmemiş ve asla değişmeyecektir.

"Kuran'ı kesinlikle biz indirdik ve O'nun koruyucuları da elbette bizleriz." Hicr Suresi, 9

2) Sünnet: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri ve işlemiş olduğu şeylerdir. Sünnet 3 kısıma ayrılır:

a. Kavli Sünnet: Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) mübarek sözlerine denir. b. Fiili Sünnet: Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yapmış olduğu işlere denir. Abdest alış şekli, namaz kılış şekli, insanlara karşı davranışları gibi. c. Takriri Sünnet: Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) görüp de engellemediği şeylerdir, el öpmek gibi.

3) İcma: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ashab-ı Kiram'ın ve devam eden asırlarda yetişen İslam müçtehidlerinin bir mesele hakkında ittifak etmelerine denir. Bütün Ashab'ın ittifakıyla Hz. Ebu Bekir'i (radiyallahu anh) halife seçmeleri gibi.

4) Kıyas: Ayet ve hadiste gelmiş olan hükmün sebebini araştırarak, aynı sebebi taşıyan başka bir meselede aynı hükmü açığa çıkarmaktır. Yani kıyasla yeni bir hüküm isbat edilmez, bilakis bilinmeyen bir hüküm diğer hükümlere benzetilerek açıklanır.

Mesela Kuran-ı Kerim'de şarabın haram olduğu açıkça beyan edilmiştir, fakat diğer isimlerdeki içkiler zikredilmemiştir. Asr-ı Saadet'ten sonra çıkan bira, rakı, likör, şampanya ve diğer sarhoş edici maddeler hakkında nasıl hüküm verilecektir? Müçtehidler bunun üzerine ilimlerine dayanarak fikir yürütmüşler ve şarabın haram olmasının illetini (sebebini) tesbit ederek aynı illeti taşıyan şeylere de şarap gibi haram hükmünü vermişlerdir. Ancak bunların haramlığı şarabınki gibi ayetle sabit olmadığından şer'i cezalarında içenin sarhoş olmaları şart koşulmuştur. Şarapta ise sarhoş olmasa da içilince kişi cezayı hak eder...

Bahr ı Mescur
Yorum Gönder