Dinden Bahsetmenin Yasak Olduğu Devirler

Dinden Bahsetmenin Yasak Olduğu Devirler

Milli Diktatör İnönü'nün 108 gazete kapattığı devirlerden bahsediyoruz. 1945 yılında Matbuat Umum Müdür Muavini İzzettin Nişbay’ın dönemin gazetelerinde tek tük dini muhtevalı yazılar görülmesi üzerine İstanbul gazetelerine: “Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahseden bazı yazı mütalaa ima ve temsillere rastlanılmaktadır Bundan sonra din mevzuu üzerindeki gerek tarihi, gerek temsili ve gerekse mütalaa kabilinden olan her türlü makale, fıkra ve tefrikanın neşrinden kaçınılması ve başlanmış olan bu gibi tefrikaların en geç on gün içinde nihayetlendirilmesi… diye yazılı tamim yollanmış !

Kaynak
Sur Dergisi, Haziran/1986, s.10Yorum Gönder