Zevcesi, Abdülhamîd Han Hakkında;

Abdülhamîd Han Hakkında; 

Zevcesi, O’nun yatağının başında dâima temiz bir tuğla bulundurduğunu ve bununla yataktan kalktığında çeşme mahalline kadar abdestsiz yere basmamak için teyemmüm aldığını, sebebini sorduğunda da kendisine:
 “Bunca müslümanların halîfesi olarak, biz sünnet ölçülerine dikkat etmezsek, ümmet-i Muhammed bundan zarar görür!..” dediğini nakleder. (4) 

Kaynak ; 4) Çolak, age, s.44.


Yorum Gönder