Kemalist

Kemalist (!) Türk Milliyetçileri şu sorulara cevap vermeye mükelleftir;

Mustafa Kemal madem öyle; Latin Alfabesi yerine, neden "Göktürk Alfabesi"ni getirmemiştir?

Mustafa Kemal madem öyle; (fötr) Şapka yerine, neden "Kalpak" inkılabı yapmamıştır?
...
... 
Mustafa Kemal madem öyle; Rakı Fabrikası yerine, neden "Kımız Fabrikası" kurmamıştır?

Mustafa Kemal madem öyle; Ayasofya Cami yerine, neden "Fener Rum Patrikhanesi"ni müzeye çevirmemiştir?

Mustafa Kemal madem öyle; Miladi Takvim yerine, neden "12 Hayvanlı Türk Takvimi"ni getirmemiştir?

Mustafa Kemal madem öyle; Avrupa'dan ithal hukuk yerine, neden "Türk Töresi"ni getirmemiştir?

Mustafa Kemal madem öyle; ... Halifelik sürüp çıkarılırken, Fener Patrikhanesinin İstanbul'da bırakılmasına akıl erdirmek zordur.''

Mustafa Kemal madem öyle: Bir kisi tek basina nasil bir ülkeyi kurtarabilir? o "kahraman" kurtardi da neden o zaman düsmanlarin kültürlerini, yasam tarzlarini, alfabesini, yasalarini.. hatta dinlerini bize dayatti?


Aziz milletvekilleri,

Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz

1 Kasım 1937

M.KemalYorum Gönder