Faiz Çetesi Geziden Kaç Milyar Dolar Vuracak?


Faiz Çetesi Geziden Kaç Milyar Dolar Vuracak?


28 Şubat darbesi hengâmesi içinde bazı kurt ve sırtlan faiz ve borsa soyguncuları bir gecede nasıl 4,5 milyar dolar vurdular?.. Öteki vurgunlarla birlikte yekun olarak 76 milyardan bahs ediliyor.
On milyonlarca halk bu derin ve karanlık oyunları bilmiyor. Halkı bu konuda uyarmak, aydınlatmak ve bilgilendirmek gerekir.
Geziler meziler… Direnişler mirenişler… Daha fazla demokrasi… Ağaçlar kesilmesin… Bu gürültülerin ardında milyarlarca dolarlık kirli ve kara hesaplar vardır.
Sadece milyar dolarlık soygunlar değil, başka siyasî hesaplar da vardır bu patırtıların ardında, derinliklerinde.
Türkiyenin doğu ve güneydoğu bölgesinden büyük miktarda arazi isteyenler vardır.
Batı Ermenistan hayalleri vardır.
Pontus vardır.
Bütün bu kargaşayı, gürültü ve patırtıyı temiz hava isteyen ekolojik vatandaşlar ve park-sever gençler yapıyormuş… Böyle açıklamalara tavuklar bile güler.
Bu işin içinde mutlaka Siyonistler var…
Megali ideacılar var…
Haçlılar ve Evangelistler var…
Suriyeye füzeler gönderen, iç savaşın bitmesini istemeyen Rusya var…
Sabataycıların, Pakradunilerin bu işlerle hiç ilgisi yok, onlar bu işe hiç karışmadılar… Siz bu iddialara inanır mısınız?
Taksim Gezi Parkındaki olaylar mâsum halk ve gençlik hareketleriymiş… Siz herkesi sersem ve akılsız mı sanıyorsunuz?
Size bir şey söylemek istiyorum:
Birinci dünya savaşından sonra İstanbul galip devletlerin işgalindeyken mâsum görünüşlü bir yatın, sarı bacasından koyu siyah dumanlar çıkartarak Karadenize açıldığı, oradan Tuna yoluyla Avrupa içlerine gittiği rivayet ediliyor. Bu yatta 22 ton Osmanlı altını varmış. (Esther ben Bassa) Sonra bu altınlar güçlü bir aileye verilmiş… Bendeniz Gezi olaylarının ardında bu altınlara konan ailenin kokusunu alıyorum.
Hikayenin özeti şudur:
Lozan anlaşmasının gizli protokolları ihlal edilmiş ve Türkiyenin Sünnî çoğunluğu şöyle veya böyle uyanmaya başlamıştır.
Halbuki Lozanın gizli protokollerine göre bu Sünnî çoğunluğun ikinci sınıf vatandaş, sömürge yerlisi statüsünde kalması gerekmektedir.
Sünniler uyanır ve birleşirse Hilafet ve Şeriat sistemi geri gelebilir. Böyle bir gelişme emperyalistlere dünya çapında büyük bir darbe olur.
Binaenaleyh Türkiye Lozanın gizli protokolleri çizgisinden ayrılmamalıdır.
Elbette eşitlik olmalıdır ama egemen azınlıklar, Lozanîler çoğunluktan daha eşit olmalıdır.
İngilterede laiklik yoktur, orada hükümdar millî Anglikan kilisesinin başıdır ama Türkiyede mutlaka Kemalist laiklik olmalıdır.
İnsan haklarının, millî kimlik ve kültürün üzerinde kemalî bir resmî ideoloji bulunmalıdır ve son sözü o söylemelidir.
Türkiyede hiçbir zaman iç barış ve sosyal mutabakat olmamalıdır. Devamlı kriz ve çalkalanma olmalıdır.
Türkiyede her zaman terör ve kargaşa olmalıdır.
PKK terörü biterse, onun yerine başka bir terör çıkartılmalıdır.
Türkiyenin yüzölçümü ve nüfusu Batı medeniyeti için bir tehdittir.
Federasyon mu olur, başka bir yol mu bulunur, Türkiye muhakkak parçalanmalıdır.
Gezi savaşları… Biber gazları… Tazyikli sular… Polislerle çarpışan mâsum çocuklar…
Aman ağaçlar kesilmesin… Aman park mark…
Faiz ve borsa lobisi…
Yakın tarihimizde yüksek ve müzmin enflasyonla, faizle, büyük borsa dalavereleriyle yüz milyarca dolar vuran babalar…
Boğaziçi aşireti…
Birinci maskeleri Müslüman, ikinci maskeleri Ermeni, üçüncü maskeleri Yahudi Pakraduniler…
Tavşana kaç, tazıya tut siyaseti…
Aaaaa!.. Gökteki şu buluta bak, hahambaşı Hayim Nahum’a ne kadar benziyor…
Arap baharı, Taksim Gezi Parkı baharı…
İki kimlikli Kriptoların etekleri zil çalıyor…
Aman biraz daha demokrasi, biraz daha park havası…
Kurt faizciler roof barlarda, yatlarda, malikanelerinde buzlu viskilerini yudumluyor.
28 Şubatta milyarlarca dolar vurmuşlardı, bakalım bu Gezi krizi, tozu dumanı, gazı ve tazyikli suyu içinde ne kadar vuracaklar?
Keridos nostra Judeo Respuklikos…
Laikos Maikos…
Keridos General Kemalos…
Keridos haverim…

.MEHMET ŞEVGİ EYGİ -MİLLİ GAZETEYorum Gönder