ŞEAİR Nedir biliyor musun ey müslüman ?

NEDİR ŞEÂİR?

            Bu makalemizde Şeâir nedir, ehemmiyeti ve inkılaplar adı altında neden şeâire saldırıldı, bunun üzerinde duracağız.
İnsan hayatında, biri kendi şahsına ve diğeri tüm insanlığa bakan iki çeşit hukuk vardır. İşte şeâir umumu alakalandıran mes’elelerdendir. Ve umuma baktığı için şeâirde değişiklik yapmak umumun hakkına tecavüzdür.
Şeâir İslâm işâretleri demektir. En küçük bir sünnet kâbilinden de olsa ehemmiyetlidir. Ezan, oruç, namaz, sarık, cübbe, şalvar, çarşaf… vs. kuvvetli şeâirlerdendir. Bir Müslüman şeâirlerin yaşandığı bir cem’iyette hayatına devam etse asla gaflete fırsat bulamayacaktır. Neden? Çünki gördüğü duyduğu herşey ona İslâmı hatırlatacaktır. Dinini yaşayan bir cem’iyet içerisinde kalan Müslüman bir ferdin gayesi de dinini yaşamak olacaktır. Şimdi ki fitne cem’iyetinde yaşayan isimde Müslümanların vahîm durumları ortadadır.

Yani cem’iye ne durumdaysa fert de o cem’iyetin boyası ile boyanacaktır.


Bu durumdan anlaşılıyor ki şeâir cem’iyete ait bir ubudiyettir. Cem’iyet şeâir uygulandığı miktarda istifade edecektir. Şeâir terkedildiği zaman cem’iyetin ifsadı hızlanacağı için umum kişiler mes’ul olacaktır. Şeâir bu kadar ehemmiyetli ise inkılaplar neden direk ona saldırdı anlamak zor olmasa gerek. Çünki şeâir kaldırılınca Müslüman halka dinini hatırlatacak işaretler olmayacak ve halkın tek gâyesi dünya olacaktı. Ve hâl-i hazıra baktığımızda bunda ne kadarda başarılı olduklarını acı ve dehşet içinde seyrediyoruz.

Şeâirin cem’iyet tarafından tatbiki, devlet eliyle olursa daha kolaylaşacaktır. Devlet şeâiri ihya etmek tarafında faaliyetlerde bulunmalıdır. Nasıl ki zamanında kösteklemekde ve yıkmak tarafında vahşice faaliyetlerde bulunup halkın dinî hayatını dinamitledi ise, bunu tamir tarafında bulunmakta da acele etmelidir.

Şeâir, İslâmiyetin can damarıdır. Âvâm tabakası ona dayanır. Çünki dinî hissiyatının devamlılığı şeâirin devamlılığı iledir. Şeâirden kopuk bir hayat insanı millîsizleştirir ve taklitçi yapar, yani Avrupanın alçak medeniyetini taklit eder. Müslüman Türk milleti İslâmın kahraman bir bayraktarı iken bu taklitçilikle geçmişinden koparılarak alçak bir konuma düşürülmek istenmektedir. Bunda muvaffak oldular gibi görünselerde Müslüman Türk Milleti silkinip, bu derin uykusundan uyanıp, yine bayraktarlığını ele alacaktır biiznillah.


Bu yolda ilerlemenin en büyük şartı da 1920den sonra öldürülmek istenmiş olan şeâiri ihya etmektir. Şeâiri ihyâda korkakça davranmak milliyetin zayıflığını gösterir.

 Zayıflık ise düşmanı durdurmaz, saldırması için daha çok teşvîk eder!!!

seair cemiyet
facebook turk


Yorum Gönder