OSMANLI’NIN İLK SAVAŞI; ERMENİ BELİ (DERBENDİ) SAVAŞI

Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşı ne zaman ve nerede yapılmıştır? Kazandılar mı ? Kaybettiler mi? Kaç kişiydiler? Kimlerle savaştılar?


1280’li yıllar... Kayı Aşireti... Ertuğrul Gazi’nin yönetiminde yazın Domaniç’te, kışın Söğüt’te yaşıyorlar...

Ertuğrul Gazi’nin iyi ilişkiler kurduğu Bilecik Tekfuru*, Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayı Aşireti’ne reis olan Osman Gazi döneminde de iyi niyetini korumuştu. Hatta o kadar ki Kayı Aşireti Domaniç-Söğüt arasında göç ederken en değerli eşyalarını Bilecik Tekfuru’na emanet bırakırlardı. Bilecik Tekfuru’nun tutumunun tam tersini sergileyen  İnegöl Tekfuru ise yol kesip halkın eşyalarına, hayvanlarına zarar verirdi. Diğer tekfurlarla da biraraya gelir, kötü niyet ve düşmanlığıyla herkesi Osman Gazi’ye karşı kışkırtır  ve Domaniç ile Söğüt’ü ele geçirmenin planlarını yapardı. Bilecik Tekfuru ne kadar iyi niyetliyse İnegöl Tekfuru da o kadar kötü niyetli ve zalimdi. Gözünü haince ele geçirmeyi planladığı toprak parçalarına dikmişti.

İnegöl Tekfuru diğer tekfurlarla birleşerek ‘Birleşik Bizans Ordusu’ nu kurdu. İnegöl Tekfuru, Bilecik Tekfuru’nun Osman Gazi’nin yakın dostu olduğunu unutmuş ya da önemsememişti. Bilecik Tekfuru, Bizans ittifakını ve yapılan planları Osman Gazi’ye haber verdi.

Osman Gazi mertti, yenmeyi ve başarıyı sevdiği gibi yenilgiden de hoşlanmazdı. Atalarının savaşarak kan dökerek hak ettikleri, üzerinde halkının yaşadığı yerleri düşman ordusuna vermek onun gibi bir hükümdara yakışmazdı. Evet, askerleri, ordusu sayıca çok azdı ama inançları, kendilerine olan güvenleri fazlaydı, tamdı.

Düşmanların mevzilendiği yerler tespit edildi. İnegöl feth edilecekti. Üzerinde yaşadıkları, nefes aldıkları, yaşamlarını sürdükleri yerleri vermek bir yana dursun, düşmanı yok etmek için gerekli hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Bir gece İnegöl Hisarı’na baskın yapılmak üzere yola çıkıldı. İnegöl Tekfuru Aya Nikola durumu haber alıp pusu kurmuştu. Ermenibeli (Derbendi) denilen yerde iki ordu karşılaştı. Düşman ordusu çok kalabalıktı. Osman Gazi’nin ordusu ise azdı. Topu topu 120 süvariydi. Bu ordu ile düşmana karşı nasıl mücadele edilebilirdi?  Osman Gazi’nin işi çok zordu, biliyordu ama yürekleri ve bedenleri tek olmuş 120 süvari, binlerce asker gücündeydi, inandı, güvendi. Osman Gazi, süvarilerinin en önünde kendini, bedenini süvarilerine siper ederek savaşa girecekti.

Hücum planları yapıldı. Düşman ordusuna karşı 120 kişi olarak değil binlerce yürek olarak hücum edildi. Kayı Ordusu’nda yaşanılan bir anlık şaşkınlık atlatıldıktan sonra yapılan hücum planları başarılı bir şekilde uygulanarak düşman çemberi yarıldı. Tekfurların hain planları işe yaramadı; Bizans Ordusu savaşta istediği sonucu alamadı.

Kayı Aşireti Domaniç’te hakimiyetine devam ederken tekfurların baskısından da kurtulmuştu.

Başarıya olan inanç, en büyük güçtür. Önemli olan AZ OLMAK değil, yürekleri, inançla birleştirip BİN OLMAKTIR.

*Tekfur: Bizans İmparatorluğu’nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine verilen ünvan.


Sitemiz yeni yazarı T. Hakyolcusu

http://gercektarihdeposu.blogspot.com
OSMANLI ATLI ASKERİ
http://gercektarihdeposu.blogspot.com

Yorum Gönder