TÜRK MİTOLOJİSİNDE EFSANEVİ UÇAN AT (TULPAR)

TÜRK DESTANLARINDA KANATLI AT (TULPAR)


Türk destanlarında kahramanlar kadar atlar da olağanüstü güçlere sahiptirler. Bu atların bilinen en önemli özelliği uçabilmeleridir. Beyaz kanatlara sahip olan bu atlar aynı zamanda insanların dilinden anlarlar ve hatta onlar gibi konuşabilirler. Sahip oldukları bu olağanüstü özellikler sayesinde sahiplerini her türlü kötülüklerden korurlar ve ölümlerden kurtarırlar. Uçabilen bu efsanevi atlar Türk destanlarında “TULPAR” adıyla bilinirler ve genelde beyaz veya kara (tek renk) bir at olarak tasvir edilirler.

Eski Türk halklarından Başkurtlar’ın inançlarına göre rüzgardan bile hızlı uçan Tulparlar’ın kanatlarını kimse göremezdi. Eğer
Tulpar’ın kanadını gören kimse olursa Tulpar’ın kaybolacağına inanılırdı. Bu atlar kanatlarını, gecenin zifiri karanlığında kimselerin etrafta olmadığı saatlerde büyük engelleri ve uzun mesafeleri aşmak için kullanırlardı.

Bir kahramanlık destanı olan “Ural Batır Destanı’nda ata tapınmanın izlerine
rastlanmıştır. Destana göre gökyüzünde yaşayan iki tanrısal at vardır. Bunlar Tulpar’dır. Bu atlardan biri Akbuzat diğeri ise Sarat’tır. Akbuzat, göklerin hakimi Samrav ile karısı Koyaş’ın (Güneş’in) kızı Humay’ın kutsal atıdır. Sarat ise Samrav ile karısı Ay’ın kızı Ayhılu’nun kutsal atıdır.

Başkurt rivayetlerine göre, Büyükayı’nın en dıştaki iki yıldızı da semavi atlardır. Adları Buzat (Boz at) ve Sarat (Sarı at) olarak bilinir.

Eski Türk destanlarında Tulpar adını taşıyan uçan at motifine Kuzey Batı Türk lehçelerinin hemen hemen hepsinde ve Uygurca’da rastlamak mümkündür.

Sitemiz yeni yazarı T. Hakyolcusu

Tulpar
http://gercektarihdeposu.blogspot.com

Yorum Gönder