Hiç Birimiz Masum Değiliz

MASUM DEGiLiZ

Peygamberler müstesna hiç kimse masum değildir..
Ve herkes imtihan olunmaktadır. Hiç kimsenin
bırakın başkasını kurtarmasını, kendi kurtuluşu için
bile garantisi yoktur..
Hiç kimse hiç kimseyi Allah’ın elinden alamaz. Herkes
için ancak yaptığının karşılığı vardır.. Gelin musalla taşından kalkalım, yaşadığımız zamana
ve mekana şahidlik edelim. Allah’ın dinine şahidlik
edelim.


Hiç bir Müslüman dünyada olup bitenleri, görmezden,
duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip
değildir.. Ve herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır. Din gününde, hiç kimsenin kimseye faydasının
olmayacağı, annelerin çocuklarından kaçtığı bir
günde, yalnız başımıza imtihan olacağız..
Onun için şeyhinize, liderlerinize, örgütlerinize göre
bir din, bir Kur’an ya da bir Müslümanlık icad
etmeyelim. Kur’an’ın penceresinden risalet penceresinden kendimizi ve içinde bulunduğumuz
topluluğu, liderlerimizi, örgütlerimizi hesaba çekelim.


                           
Yorum Gönder