HARAM AY ORUCU onemli musluman kardeslerim okuyalim

BU AYKI HARAM AY ORUCU İLE EYYÂM-I BÎYZ ORUCU BU SENE AYNI GÜNE DENK GELDİ ECİRLER KAT VE KAT OLDU İNŞAALLAH...

"Ramazan ayının orucundan sonra, en üstün oruç, Allah'ın Muharrem ayı(nda tutulan)dir." 
(Tirmizi Savm:40, No: 40, sh 120, Müslim, Siyam:55 No:2429, sh:352)

HARAM AY ORUCU:

Enes İbn-i Malik (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim haram aydan,(yani bu aydan) üç gün, Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, Allah ona dokuz yüz sene ibadet (sevabı)
yazar."
(İbn-i Şahin. İbn-i Asâkir, Ezdi, Gazali, İhya. Zebîdî, İthaf, 4/256,Gunye, 2/124)

EYYÂM-I BÎYZ ORUCU:
Bu üç günün, ayın onüç, ondört ve onbeşinci günleri olması menduptur. Bu günlere "Eyyam-ı Bîyz" (Beyaz günler) denilir.Ali İbn-i Ebi Talib oğlu Hüseyin oğlu Ali (Radıyallâhu Anhum)dan şöyle rivayet edilmişti:

"Onüçüncü günün orucu üçbin seneye,ondördüncü günün orucu onbin seneye ve, onbeşinci günün orucu ise yüzbin seneye denktirki bunun toplamı yüzonüçbin sene eder."
(Geylani, el-Ğunye: 2/125)

Diğer bir rivayette ise Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Sellem) hacda bulunuyorken:

"Birinci güne karşılık onbin sene, ikinci güne karşılık otuzbin sene, üçüncü güne karşılık ise yüzbin sene oruç sevabı Cibril (Aleyhisselâm) tarafından Ali (RadıyaUâhu Anh) a ve O'nun gibi amel edenlere vaad edilmiştir."
(Abdurrahman es-Safûrî. Nüzhetül-mecalis: 1/158)

BU ORUÇLARI TUTMAK İSTEYENLER
19-20-21 EYLÜL PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ TUTMALARI GEREKİR !!!

HER SENE DENK GELMEYEN BU ORUÇLARI BU KISA GÜNLERDE TUTALIM KAÇIRMAYALIM İNŞAALLAH...