Ben sizleri boşuna ve başıboş bırakmak için yaratmadım.

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:"Ben kulumun benim hakkındaki itikad ve zannına göre kendisine muamele ederim. Artık kulum nasıl isterse benim hakkımda öyle itikad etsin.

Kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. Beni içinde (kalbinden gizli olarak) zikrederse, ben de onu zâtımla özel olarak zikrederim.

Kulum beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu, o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde (meleklerin arasında) zikrederim.

Kulum bana güzel amelleri ile bir karış yaklaşırsa, ben ona bir karış yaklaşırım. O bana bir karış

yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse, ben ona (rahmetimle) koşarak gelirim."

Imam Gazali/Kutsi Hadisler


Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

"Ey âdemoğlu!

Ben sizleri boşuna ve başıboş bırakmak için yaratmadım. Ben sizden gafil değilim, her şeyinizden haberdarım.

Ecelinizin uzak, rızkınızın elinizin altında ve günahınızın gizli olduğuna bakıp aldanmayın.

'O'nun zâtı hariç her şey helak olacaktır. Hüküm O'na aittir ve sonuçta O'na döndürüleceksiniz.

Maksud benim; beni gaye edininiz. Veren benim; benden isteyiniz. Ma-bud benim; bana ibadet ediniz. Her şeyi bilen benim; benden korkunuz.

Sana emrettiğim gibi amel et ve seni sakındırdığım şeyden uzak dur. Böyle yaparsan sana öyle bir (manevî) hayat veririm ki (rahmetimle) ebediyen yaşarsın.

Şunu bil, devamlı hayatta olup asla ölmeyecek olan benim. Ben bir şeye 'ol' dersem, o derhal olur."

Imam Gazali/Kutsi Hadisler


Varligin O`nun,  yoklugunu O emreder.

Sustur aklini da yüregine bir kulak ver.

Ötelerin ötesinden gelen ilahi haber,

Gideceksin yine,geldigin o ilk yere der.

Yorum Gönder