Arkasında namaz kılınmayacak adamlar

Arkalarında Namaz Kılmam 


Aşağıda sayacağım kötü özelliklere ve bid’atlere sahip olan imamların ardında namaz kılmam, kılarsam yahut kılmak zorunda kalırsam iade etmem gerekir.

1. İslamda kader yoktur diyen.

2. Sünneti, mezhepleri, fıkhı inkar eden.

3. İslam tek hak din değildir, zamanımızda başka hak ibrahimî dinler de vardır ve onların bağlıları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir inancına sahip olan.

4. Her Müslüman Kur’an meal, tercüme ve tefsirlerinden kendi kafasıyla hüküm çıkarabilir, Allahın Kitabını kendi re’y ve hevasıyla yorumlayabilir diyen.5. Başı açık olarak imamlık yapan.

6. Muhammed ibn Abdilvehhabı imam ve mürşid kabul eden.

7. Abdest alırken, ayaklarını yıkamayıp ince çorap üzerine mesh eden.

8. Hulefa-i Râşidînin ilk üçüne sövüp sayan.

9. Allahü Tealayı noksan sıfatlardan tenzih etmeyen mücessime ve müşebbihe taifesi.

10. Ehl-i kıble ve ehl-i Tevhid olan ve Şeriat dairesi içinde bulunan sûfî Müslümanları şirk ve küfür ile suçlayan.

11. Kendisinde Ümmet birliği şuuru olmayıp; cemaat, tarikat, hizip, fırka, parça taassubu, militanlığı ve holiganlığı bataklığına saplanmış bulunan.

12. Deccalları, Kezzabları, Tağutları, Süfyanları seven, benimseyen, destekleyen.

13. Aldığı maaşı namaz kıldırma ücreti olarak kabul eden.

14. Mutezile mezhebine bağlı olan.

15. Fazlurrahmanın Tarihsellik mezhebine bağlı olan.

16. Allah gerçek bir Janustur diyererek, muhalefetün li’l-havadis sıfatına sahip Hak Tealayı iki çehreli bir Roma putuna benzeten İranlı Ali Şeriatiyi seven ve benimseyen.

17. Ulu Paşayı seven.

18. Hulefa-i Râşidîn Efendilerimizinfaziletlerinin hilafet sıralarına göre olduğunu inkar edip, dördüncüsünü tafdil eden.

19. Ashabın bir tekini bile reddeden. Mesela Ebu Hureyre hazretlerini yalancılıkla suçlayan.

20. Müslümanların zamanlarındaki Halifeye, İmama, Emîre biat ve itaat etmeleri gereğini inkar eden.

21. İslam düşmanı kafirleri dost ve velî edinen.


Mehmet Şevket Eygi


Hiç yorum yok: